FORMEEL NOG DIT:
U weet dat er voor elke markt veel publiciteit wordt gemaakt.
Helaas is dat geen garantie dat er steeds veel bezoekers komen.
U begrijpt dat de organisatie niet verantwoordelijk is voor het
aantal bezoekers dat komt en de hoogte van uw omzet.
Ook voor verlies, diefstal en/of schade sluit de organisatie elke
aansprakelijk uit. Ook niet wanneer de schade een gevolg is van
bijzonder slechte weersomstandigheden!!
 
U en uw goederen bevinden zich op de markt voor eigen
rekening en risico.
Voor problemen met belastingsdienst, brandweer, warenwet,
dienst namaakbestrijding bent u zelf verantwoordelijk.
 
Voor elke markt dienen wij een vergunning aan te vragen.
In principe zijn die vergunningen verleend voor de markt in de
agenda wordt opgenomen.
Voor het geval achteraf mocht blijken dat de vergunning toch
niet is verleend of alsnog wordt ingetrokken kan de organisatie
niet aansprakelijk worden gesteld.
Wij zullen onder dergelijke omstandigheden ons uiterste best doen
u zo snel mogelijk te informeren.
 
De organistatie spreekt de hoop uit dat zij zich zo min mogelijk op
bovengenoemde officiële regels hoeft te beroepen.
 
De Markten is gevestigd te 4724 AT Wouw
aan de Keldermansstraat 7.
Tel: 0165-302682
E-mail:
[email protected]
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20110455.